DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Phạm Vĩnh Tường
Địa chỉ: Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Thông tin liên hệ (tel, email):025.826.938
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo hạt; Keo hom dòng BV10; Bạch đàn hom dòng PN14


Mã số công nhận: SD.03.06
Địa điểm: Phạm Vĩnh Tường, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn


Mã số công nhận: SD.03.05
Địa điểm: Phạm Vĩnh Tường, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn