DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa
Địa chỉ: Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Thông tin liên hệ (tel, email):057.861008; 057.861283
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lá tràm, Keo lai hom, Bạch đàn các loại, Dầu rái, Xà cừ, gõ đỏ, Xoan ta, Keo tai tượng, Thanh thất


Mã số công nhận: SD.37.04
Địa điểm: Thôn Tân Lương xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên