DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy
Thông tin liên hệ (tel, email):0543861279
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo


Mã số công nhận: SD.32.12.08
Địa điểm: Huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.09.07
Địa điểm: Huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế