DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới
Địa chỉ: Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Thông tin liên hệ (tel, email):
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lá tràm, Keo tai tượng, Bạch đàn Uro


Mã số công nhận: SD.30.51
Địa điểm: Số 68, đường Ngô Quyền, phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình