DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH kỹ thuật Phương Huyền
Địa chỉ: Tổ 18 Phường Tân Thịnh - Thành Phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Thông tin liên hệ (tel, email):018.883.794
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Giống cây trồng Nông - Lâm nghiệp: Keo, Gổi, Sấu, Trám, Lát, Dó Trầm, Chè san tuyết, Đàp Pháp, Vải Nhãn các loại, Các Loại Soài, Bưởi, Luồng, Tre Bát độ, Lục Trúc....


Mã số công nhận: SM.18.06
Địa điểm: Tổ 18 - Phường Tân Thịnh - Thành phố Hào Bình - tỉnh Hoà Bình