DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban Quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên
Địa chỉ: Tổ 16, thị trấn Cẩm Xuyên
Thông tin liên hệ (tel, email):ĐT:039.861.052; 039.214.336 - Fax: 039.861.300
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai dòng BV10; Keo tai Tượng; Bạch đàn dòng U6; Phi lao dòng 701


Mã số công nhận: SD.29.05
Địa điểm: xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh


Mã số công nhận: SD.29.07
Địa điểm: xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh


Mã số công nhận: SD.29.06
Địa điểm: xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh


Mã số công nhận: ST.29.08
Địa điểm: xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh