DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


C ty cổ phần Nông Lâm Sản Hà Tĩnh
Địa chỉ: Khu công nghiệp cảng Vũng Áng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Thông tin liên hệ (tel, email):ĐT:039866532; 039866547 - fax: 039865697
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai dòng BV 10 - Phi lao dòng 701


Mã số công nhận: SD.29.13
Địa điểm: Xã Kỳ trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh


Mã số công nhận: SD.29.12
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 380A, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh