DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ Lâm nghiệp
Địa chỉ: Xã Hà Ninh - huyện Hà Trung
Thông tin liên hệ (tel, email):0373. 836.840
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Thông nhựa, Sến mật, Sở, Keo lai hom


Mã số công nhận: SC.27.02
Địa điểm: K6 +K7 -TK 464 - Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN lâm nghiệp


Mã số công nhận: ST.27.05
Địa điểm: Tiểu khu 464- Khu rừng Sến Tam Quy