DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Bến Hải
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du -TT Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh- tỉnh Quảng Trị
Thông tin liên hệ (tel, email):o53.820.039
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai giâm hom, keo tai tượng, keo lá tràm, bạch đàn, sao đen


Mã số công nhận: SD.31.03
Địa điểm: Đường Nguyễn Du - Thị trấn Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị