DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Hữu Lũng I
Địa chỉ: Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Thông tin liên hệ (tel, email):025825121
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo hom dòng BV10; Bạch đàn hom dòng PN14; Trám


Mã số công nhận: SD.03.04
Địa điểm: Lâm trường Hữu Lũng I- huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn


Mã số công nhận: SD.03.03
Địa điểm: Lâm trường Hữu Lũng I- huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn