DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Tổng đội TNXP2 - XDKT Nghệ An
Địa chỉ: Xã Hạnh Lâm - Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An
Thông tin liên hệ (tel, email):
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai BV10


Mã số công nhận: SD.28.08
Địa điểm: