DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty LN Đô Lương
Địa chỉ: Xã Hoà Sơn - Huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An
Thông tin liên hệ (tel, email):
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai BV10


Mã số công nhận: SD.28.12
Địa điểm: