DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Thôn Dinh Lễ, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
Thông tin liên hệ (tel, email):DT: 052.678068
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai hom, Keo lá tràm, Keo tai tượng, Bạch đàn urô, Huỷnh, Thông nhựa, Thông Caribe, Phi lao


Mã số công nhận: SR.30.48
Địa điểm: Tiểu khu 231B - xã Vạn Trạch - huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình


Mã số công nhận: SR.30.47
Địa điểm: Tiểu khu 231D - xã Vạn Trạch - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình


Mã số công nhận: SD.30.33
Địa điểm: Thôn Dinh Lễ và thôn Thọ Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình


Mã số công nhận: SD.30.24
Địa điểm: xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình


Mã số công nhận: SM.30.21
Địa điểm: Lô 5, 8, 10, 14-khoảnh 12A-TK 231D, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình