DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Đường 9
Địa chỉ: Khu phố 11-Phường 5- Thị xã Đông Hà-tỉnh Quảng Trị
Thông tin liên hệ (tel, email):053.852.396
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai giâm hom, keo tai tượng, thông nhựa, sao đen


Mã số công nhận: SD.31.02
Địa điểm: Khu phố 11 - Phường 5 - thị xã Đông Hà