DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa
Địa chỉ: Xã Thuỷ Bằng, huyện Hương Thuỷ
Thông tin liên hệ (tel, email):054.865906
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo


Mã số công nhận: SD.32.04.07
Địa điểm: Xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.03.07
Địa điểm: Xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.04.08
Địa điểm: Xã Lộc Bổn, Huyện PHú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.03.08
Địa điểm: Xã Hồng Tiến, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.11.08
Địa điểm: Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế