DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH CHAIYO AA VN
Địa chỉ: Lô 50 khu quy hoạch Vĩ dạ 6, Phường Vĩ Dạ TP Huế
Thông tin liên hệ (tel, email):054.250111
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo


Mã số công nhận: SD.32.06.09
Địa điểm: Vườn ươm Thôn Nam Phước, xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.05.09
Địa điểm: Vườn ươm Thôn Nam Phước, xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.08.08
Địa điểm: Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.10.07
Địa điểm: Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế


Mã số công nhận: SD.32.16
Địa điểm: Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc


Mã số công nhận: SD.32.15
Địa điểm: Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc