DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Nông lâm Tùng Lộc
Địa chỉ: Khu phố 3 - phường Đông Lương -Thị xã Đông Hà-tỉnh Quảng Trị
Thông tin liên hệ (tel, email):
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai giâm hom, keo tai tượng, sao đen, thông nhựa, sến trung, nhội


Mã số công nhận: SD.31.01
Địa điểm: Khu phố 3 phường Đông Lương Thị xã Đông Hà Tỉnh Quảng Trị