DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây trồng Minh Khang
Địa chỉ: Hoài hảo, Hoài Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0907.721.824
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.361
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 40e, Hoài Hảo, Hoài Nhơn