DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất cây giống Tùng Dương
Địa chỉ: Tấn Thạnh 1, Hoài Hảo, Hoài Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0983.865.035
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn