DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH giống cây trồng Danh Thu
Địa chỉ: Tổ 2, KV 8, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0978.991.045
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.247
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân Canh