DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở cây giống Minh Phát
Địa chỉ: Tổ 49, KV5, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0905.479.659
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất:


Mã số công nhận: SD.36.246
Địa điểm: Khoảnh 8, tiểu khu 326, Phước Thành, Tuy Phước