DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây trồng Hoàng Vũ
Địa chỉ:
Thông tin liên hệ (tel, email):0935.094.456
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.234
Địa điểm: Khoảnh 7, tiểu khu 358, Canh Hiển, Vân Canh