DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây trồng lâm nghiệp Phạm Hồng Thắng
Địa chỉ: Hiệp Vinh, Canh Vinh, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0983.348.864
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn