DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Nông lâm AHB Miền Trung
Địa chỉ: Khu vực 6, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0913.451.539
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn, Sao đen,...


Mã số công nhận: SD.36.363
Địa điểm: Khoảnh 5, tiểu khu 230, Cát Hanh, Phù Cát