DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH giống cây trồng Anh Vũ
Địa chỉ: Thôn Thạch Bàn Tây, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Thông tin liên hệ (tel, email):0978 042 798
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Phi lao