DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây trồng Muời Nung
Địa chỉ: Thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Thông tin liên hệ (tel, email):0168 462 4643
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.265
Địa điểm: Khoảnh 7, tiểu khu 105, Hoài Đức, Hoài Nhơn