DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở SXKD giống lâm nghiệp Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Hiển Đông- xã Canh Hiển, huyện Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0169. 537.3758
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn