DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Thông tin liên hệ (tel, email):0280 3 854 005
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Giống các loài cây Lâm nghiệp