DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Quyền
Địa chỉ: Xã Phú Tiến, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
Thông tin liên hệ (tel, email):0983 037 881
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Các loài Keo và Mỡ