DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở SXKD cây giống lâm nghiệp Trần Văn Sơn
Địa chỉ: KV2, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0914.243.406
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.224
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 329a, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn