DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất cây giống Văn Thịnh
Địa chỉ: Bình Đê, Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định
Thông tin liên hệ (tel, email):0988815095
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.236
Địa điểm: khoảnh 8, tiểu khu 10, hoài Sơn, Hoài Nhơn