DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây trồng Lê Thị Hồng Trang
Địa chỉ: Ngọc Sơn Bắc, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định
Thông tin liên hệ (tel, email):0978.164.750
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.232
Địa điểm: khoảnh 4, tiểu khu 61A, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn