DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây lâm nghiệp Nguyễn Thái Nguyên
Địa chỉ: Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0166.829.9079
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.258
Địa điểm: Khoảnh 4, tiểu khu 61A, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn