DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở Trần Kim Xiếu
Địa chỉ: Canh Vinh, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0986.541.211
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.263
Địa điểm: Khoảnh 3, tiểu khu 351, Canh Vinh, Vân Canh