DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây trồng Năm Hương
Địa chỉ: Cát Hưng, Phù Cát
Thông tin liên hệ (tel, email):0989.641.448
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.272
Địa điểm: Khoảnh 5, tiểu khu 255, Cát Hưng, Phù Cát