DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty cổ phần phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tại Bắc Giang
Địa chỉ: Thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm,Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Thông tin liên hệ (tel, email):0913.277.565
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn Uro; Bạch đàn Lai; Keo Lai, Keo tai tượng hạt, Thông…Các loại cây đường phố,,,