DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây trồng Thanh Lâm
Địa chỉ: Canh Hiển, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0985202724
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.364
Địa điểm: KHoảnh 2, tiểu khu 358, Canh Hiển, Vân Canh