DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý dự án 661 huyện Lộc Bình
Địa chỉ: Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0983.544.367; 025.840.219
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Thông mã vĩ; Trám; Lát.


Mã số công nhận: ST.03.16
Địa điểm: khoảnh 15,18,19 tiểu khu 423, xã Lợi Bác; Khoảnh 8 tiểu khu 414; khoảnh 18 tiểu khu 415, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh lạng Sơn.


Mã số công nhận: ST.03.13
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 268A, xã Đại An; Khoảnh 1, tiểu khu 261b, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn