DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Văn Yên
Địa chỉ: Huyện Văn Yên - Thị trấn Mậu A - Khu phố 4
Thông tin liên hệ (tel, email):029834176
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo tai tượng, Quế, Trám, Lát, Bạch đàn mô


Mã số công nhận: ST.11.06
Địa điểm: Tiểu khu 160; Khoảnh 31; lô 1,2,3,4,5 Xã Đại Sơn - huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái