DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Hợp tác xã long An
Địa chỉ: Huyện Văn Yên - Thị trấn Mậu A - Khu phố 3
Thông tin liên hệ (tel, email):0989417888
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo tai tượng, Quế, Trám, Lát, Bạch đàn mô