DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý dự án 661 huyện Bình Gia
Địa chỉ: Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0915.036.237
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Thông mã vĩ; Keo hạt; Bạch đàn hạt; Hồi.