DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý dự án 661 huyện Bắc Sơn
Địa chỉ: Xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0915162021
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn hạt, Mỡ hạt, Keo hạt.