DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý dự án 661 huyện Tràng Định
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0977.442.888
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Thông mã vĩ; Hồi; Keo hạt; Bạch đàn hạt; Mỡ