DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty cổ phần giống cây trồng Cao Bằng
Địa chỉ: Km5 Đề Thám thị xã Cao Bằng và Khu A thị trấn Nước hai
Thông tin liên hệ (tel, email):
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Mây nêp, Keo tai tượng,Thông,