DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 16
Tổng số nguồn giống : 24
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
SC.27.05 Thông nhựa Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.27.05 Sến cát Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ Lâm nghiệp Lâm phần tuyển chọn
SC.27. 01 Trám trắng Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SC.27. 03 Mỡ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sim Lâm phần tuyển chọn
SC.27.02 Thông nhựa Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ Lâm nghiệp Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.27.01 Phi lao Kiểm lâm vùng 2 Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.27.02 Keo lai tự nhiên Công ty cổ phần giống lâm nghiệp Thanh Hoá Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.27.08 Quế Ban Quản lý Rừng phòng hộ Na Mèo Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.27.02 Thông caribê Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia Lâm phần tuyển chọn
ST.27. 09 Đước Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia Lâm phần tuyển chọn
ST.27.08 Vẹt dù Ban quan ly Du an 661 huyen Nga Son Lâm phần tuyển chọn
ST.27. 07 Vẹt dù Ban quan ly Du an 661 huyen Hoang Hoa Lâm phần tuyển chọn
SM.27. 01 Quế Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SM.27.02 Giổi xanh Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên Cây mẹ (cây trội)
ST.27.10 Trang Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hậu Lộc Lâm phần tuyển chọn
SC.27.04 Keo lá tràm Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SC.27.07 Keo tai tượng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SC.27.09 Lát hoa UBND huyện Ngọc Lặc Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SC.27.06 Keo tai tượng Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SN.27.10 Lim xanh UBND xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên
SM.27.03 Xoan ta Công ty cổ phần giống lâm nghiệp Thanh Hoá Cây mẹ (cây trội)
SM.27.04 Giổi xanh Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên Cây mẹ (cây trội)
SM.27.05 Ràng ràng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên Cây mẹ (cây trội)
SM.27.06 Quế Ban quản lý dự án bảo tồn và phát triển cây Quế Ngọc, huyện Thường Xuân Cây mẹ (cây trội)