DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 91
Tổng số nguồn giống : 121
Cây trồng phù hợp : Bạch đàn têrê,Bạch đàn urô,Gạo,Hoè,Keo lá tràm,Keo tai tượng,Lát hoa,Mây tắt,Phi lao,Xà cừ,Xoan ta,Bạch đàn lai ,Lim xanh
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
SD.36.225 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Thanh Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.36.01 Phi lao Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.36.226 Keo lai tự nhiên Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.227 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ giống cây trồng Thiện Nhân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.228 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây lâm nghiệp Nguyễn Văn Tiến Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.229 Keo lai tự nhiên Doanh nghiệp tư nhân Trọng Thủy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.230 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Minh Dũng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.224 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD cây giống lâm nghiệp Trần Văn Sơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.231 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Nguyễn Vũ Bảo Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.232 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Lê Thị Hồng Trang Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.233 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Huỳnh Văn Sự Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.234 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Hoàng Vũ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.235 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Vũ Hà Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.236 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất cây giống Văn Thịnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.237 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Kết nối B.2.C Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.238 Keo lai tự nhiên Cơ sở Giống cây trồng Q & T Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.239 Keo lai tự nhiên Trung tâm Giống cây trồng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.240 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Nguyễn Văn Thành Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.241 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.242 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm viên xanh Đất Việt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.243 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm viên xanh Đất Việt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.244 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.245 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Bình Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.246 Keo lai tự nhiên Cơ sở cây giống Minh Phát Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.247 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH giống cây trồng Danh Thu Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.248 Keo lai tự nhiên Xí nghiệp lâm nghiệp PISICO Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.249 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Huỳnh Thị Thanh Hương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.250 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.253 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống lâm nghiệp Thùy Trang Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.251 Keo lai tự nhiên Cơ sở Bốn Em Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.252 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Hoàng Đạt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.254 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.255 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Đức Trọng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.256 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Đức Trọng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.257 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây lâm nghiệp Võ Tài Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.258 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây lâm nghiệp Nguyễn Thái Nguyên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.259 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.260 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Nguyễn Ngọc Thiên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.261 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Đỗ Hồng Mỹ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.262 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Nguyễn Văn Hiếu Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Trang : 1 2 3 4