HỎI ĐÁP

Làm thế nào để biết một giống phù hợp với nơi trồng?

Để dự đoán khả năng phù hợp của giống với nơi trồng có thể dựa trên việc so sánh các thông tin về khí hậu, đất đai giữa nguồn gốc của giống và địa điểm dự định trồng. Tuy nhiên để đánh giá chính xác tính phù hợp của giống với nơi trồng cần tiến hành khảo nghiệm giống. Khảo nghiệm giống là thiết lập rừng trồng thử nghiệm các giống tại một địa điểm nhất định, đại diện cho vùng trồng, theo dõi và đánh giá kết quả sinh trưởng, phát triển của cây trồng để kết luận về tính phù hợp của giống ở vùng trồng đó. Trong cải thiện giống để chọn được giống thích hợp cho một vùng khảo nghiệm có thể tiến hành ở các mức độ khác nhau như khảo nghiệm loài, khảo nghiệm xuất xứ, khảo nghiệm dòng.

Trong phần thông tin về loài có cung cấp bản đồ về vùng trồng cho từng loài. Bản đồ này được xây dựng trên cơ sở đánh giá sự phù hợp về yêu cầu sinh thái của loài cây với khí hậu từng nơi của nước ta. Tuy nhiên, ở mỗi địa điểm cụ thể có thể có sự sai khác do có điều kiện đất đai, tiểu khí hậu, địa hình khác biệt.