HỎI ĐÁP

Cây nhân giống bằng mô, hom có luôn tốt hơn cây từ hạt không?

Do những cây mẹ dùng trong nhân giống sinh dưỡng bằng mô hay hom là cây được tuyển chọn nên cây con thường tốt hơn cây từ hạt. Tuy nhiên, việc nhân giống sinh dưỡng không sử dụng các vật liệu ban đầu được tuyển chọn đúng cách sẽ dẫn đến tạo ra hàng loạt những cây giống không rõ chất lượng, thường là kém hơn cây trồng từ hạt. Trước khi nhân giống sinh dưỡng đại trà để tạo cây giống cho trồng rừng cần có quá trình chọn, tạo giống gốc ban đầu (cải thiện giống).

Nhân giống sinh dưỡng còn đòi hỏi phải có đầu tư lớn hơn nhân giống từ hạt về trang thiết bị và kỹ thuật, dẫn đến giá thành cây giống cao. Ngoài ra, có thể có một số vấn đề khác về sinh trưởng của cây nhân giống vô tính như  rễ cọc không phát triển, phân cành sớm, dễ đổ gãy ở cây hom hay hiên tượng bất hợp giữa cành và gốc ghép ở cây ghép. Số dòng hạn chế dùng trong trồng rừng cũng có thể dễ dẫn đến sâu, bệnh phát triển nhanh, trên diện rộng.