THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 941
Tên thường gọi : Vạng trứng
Tên khoa học :
Mã số công nhận : SM.30.26
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây mẹ (cây trội)
Số cây(cây)
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/cây/năm)
Năm trồng :

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty TNHH MTV LCN Long Đại
Lô 1,2,4 - Khoảnh 100B - Tiểu khu 304; Lô 3 - Khoảnh 99A - Tiểu khu 305, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN