THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 798
Tên thường gọi : Sa mộc
Tên khoa học : Cunminghamia lanceolata Lamb. Hook
Mã số công nhận : SC.09.40
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
Diện tích(ha):20
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):
Năm trồng : 1996

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thuộc : Tỉnh Lao Cai
Khoảnh 2, tiểu khu 163, bản Li Chu Phìn, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Mật độ hiện còn 748 cây/ha, Hvn TB là 11,51m, D1.3 TB là 16,13 cm